Declaratieformulier evenementenhulpverlening

Uw naam*

Adres*

Postcode en woonplaats*

E-mail*

Bank- of gironummer

Betreft evenement (naam)

Datum evenement

Aantal dagdelen

Totaal uit te betalen (aantal dagdelen x € 7,50):

Afspraken met betrekking tot uitbetaling:
- Je bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van het declaratieformulier.
- Uiterlijk 20 dagen na het evenement moet je de declaratie in dienen bij de penningmeester.
- Je word niet benaderd als je geen declaratie indient. We verwachten in het declareren een actieve houding van onze leden.
- Wil je geen vergoeding? Prima, maar laat het ons even weten. Het geld komt dan ten goede aan de vereniging.
- De dagdeelvergoeding bedraagt € 7,50

(*) is verplicht veld.

Sterk in training en hulpverlening