Diploma eerste hulp (EHBO)

Een opleiding met geschiedenis. Al vele jaren is het bij de EHBO vereniging Doornspijk-Elburg mogelijk de opleiding eerste hulp (ook wel EHBO) te volgen. Dit is een complete opleiding, inclusief verbandleer, reanimatie etc.

Inleiding
Bij het woord ‘ongeluk’ denkt u misschien aan een dramatische gebeurtenis met veel bloed en ellende. De meeste ongelukken gebeuren echter gewoon thuis, op het werk of tijdens het sporten. Een gekneusde enkel, een schaafwond, verslikken: daar is niets engs of bloederigs aan. Het is belangrijk dat het slachtoffer op tijd wordt geholpen. Soms, bijvoorbeeld bij een hartinfarct of slagaderlijke bloeding, kan het van levensbelang zijn! De meeste mensen staan er vaak niet bij stil, maar iedereen kan ermee te maken krijgen. Juist daarom zou eigenlijk iedereen een eerste hulp cursus moeten volgen.

ehbo1

Inhoud van de opleiding

De EHBO vereniging Doornspijk-Elburg geeft de opleiding voor het diploma eerste hulp. Dit is een door de overheid erkend diploma. In een vooraf vastgesteld aantal lessen leert u wat u wel en vooral niet moet doen. Tijdens de opleiding wordt er aandacht geschonken aan de volgende onderdelen:

 • De vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp;
 • Stoornissen in het bewustzijn;
 • Stoornissen van de ademhaling;
 • Stilstand van de bloedsomloop;
 • Ernstige uitwendige bloedingen;
 • Shock;
 • Uitwendige wonden;
 • Brandwonden;
 • Kneuzingen en verstuikingen;
 • Ontwrichting en botbreuken;
 • Oogletsels;
 • Vergiftiging;
 • Elektriciteitsongevallen;
 • Letsels door koude;
 • Letsels door warmte;
 • Vervoer over korte afstand;
 • Verband- en hulpmiddelen;
 • Het menselijk lichaam.

De opleiding wordt gegeven door een docent eerste hulp. Het diploma omvat ook reanimatie en het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator).

ehbo2

Opleidingsvorm
De opleiding bestaat uit een deel theorie en veel praktijk. U ontvangt bij aanvang van de opleiding een lesboek.
Tijdens de opleiding wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde LOTUS-slachtoffers zodat de cursisten optimaal kunnen oefenen.
Aan het eind van de opleiding  vindt het officiële examen plaats.

ehbo3

Lidmaatschap/herhalingslessen
Door de opleiding te volgen wordt de cursist lid van de EHBO vereniging Doornspijk-Elburg. Het lid wordt ieder jaar uitgenodigd om de benodigde herhalingslessen te volgen. Lees hier meer over de herhalingslessen.

Leslocatie en lestijden
De lessen worden gegeven in de Machine fabriek Elburg, Industriestraat 10 te Elburg.
De lestijden van de opleiding zijn van 19.45 tot 22.00 uur. De opleiding duurt 11 dagdelen. De start is op woensdag 2 september 2015.
In april en mei 2016 wordt de opleiding weer gegeven en wel op 4 zaterdagmorgens. Data volgen.
Het maximum aantal deelnemers bij de opleiding is 12.

Kosten en inschrijven
De kosten van de opleiding bedragen € 260,-, bij het volgen van de opleiding voor zomer 2016 bedragen de kosten € 220,-
Voor particulieren kan het interessant zijn om hun zorgverzekeraar te raadplegen, veel zorgverzekeraars vergoeden namelijk een aanzienlijk deel van de opleiding eerste hulp.
Klik hier voor het inschrijfformulier.

ehbo4

Docenten
De docenten van de EHBO vereniging Doornspijk-Elburg zijn opgeleid en gecertificeerd als instructeur eerste hulp volgens de eisen van Het Oranje Kruis.  Daarnaast werken zij in de zorg-  of hulpverlening en hebben dus ervaring met acute situaties en eerste hulpverlening.

Achtergrond
Definities:

 • Eerste hulp is de noodzakelijke hulp die – al of niet in afwachting van de georganiseerde professionele hulp – naar het oordeel van de eerstehulpverlener aan een slachtoffer moet worden verleend op een wijze die aansluit bij de professionele hulpverlening.
 • Een slachtoffer is iemand die een acuut optredende, al of niet levensbedreigende stoornis in zijn lichamelijke en/of geestelijke gezondheidstoestand heeft en naar zijn oordeel of dat van zijn omgeving hulp nodig (een hulpvraag) heeft.
 • Een eerstehulpverlener is diegene die in staat en bereid is met zijn beschikbare kennis, vaardigheden en ervaring een slachtoffer de noodzakelijke eerste hulp te verlenen. Hierbij moet vanzelfsprekend rekening worden gehouden met zijn mogelijkheden en de omstandigheden waarin hij zich bevindt. Een eerstehulpverlener met een erkend diploma heeft de noodzakelijke kennis en vaardigheden voor het verlenen van eerste hulp. Ervaring wordt opgebouwd met het daadwerkelijk en regelmatig deelnemen aan oefeningen.
 • De eerstehulpverlener kan:
  – met inachtneming van zijn eigen veiligheid voorkómen dat er nog meer slachtoffers vallen;
  – beoordelen of georganiseerde professionele hulp, al dan niet met spoed, moet worden ingeschakeld;
  – op de juiste wijze de georganiseerde professionele hulp (laten) alarmeren en deze zonodig assisteren / begeleiden;
  – ervoor zorgen dat een slachtoffer in zo goed mogelijke conditie aan de zorg van professionele deskundigen wordt overgedragen door verergering en uitbreiding van stoornissen en letsels, soms zelfs overlijden, te voorkómen en de kans op complicaties te verkleinen;
  – eenvoudige letsels zelf, dat wil zeggen definitief behandelen.
 • De eerstehulpverlener weet:
  – dat de eerste hulp, zoals voorgeschreven door Het Oranje Kruis, in overeenstemming is met hetgeen onder de beroepsbeoefenaren te doen gebruikelijk is en niet verder gaat dan de hulp die een leek, gezien vanuit geneeskundig oogpunt verantwoord kan geven;
  – dat het verlenen van eerste hulp soms tot psychische nood kan leiden, zowel bij slachtoffers als bij hulpverleners, en dat dan opvang en begeleiding noodzakelijk zijn;
  – dat hij zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de door hem verleende eerste hulp.

Links
Het Oranje Kruis
> Opleidingsdata

Sterk in training en hulpverlening