Eerste hulp aan kinderen (EHAK)

De EHBO vereniging Doornspijk-Elburg biedt de opleiding EHAK (eerste hulp aan kinderen) en de daarbij behorende herhalingslessen aan.

Inleiding
Kinderen zijn vliegensvlug en als het dan eens misgaat, dan wilt u toch de juiste eerste hulp kunnen verlenen. Tijdens deze opleiding krijgt u inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals lichaamsbouw en het gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en de wijze waarop hierop het best kan worden gereageerd.
U leert hoe eerste hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen.
U krijgt inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.

ehak1

Inhoud van de opleiding
I Algemeen

 • Het kind en zijn omgeving
 • Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten
 • Vijf belangrijke punten
 • Kinderziekten en ziekteverschijnselen
 • Kindermishandeling

II Stoornissen in de vitale functies

 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
 • Ernstige bloedingen
 • Shock

III Letsels

 • Uitwendige wonden
 • Elektriciteitsletsels
 • Kneuzing en verstuiking
 • Botbreuken en ontwrichtingen
 • Letsels van oog, neus en oor
 • Tandletsel
 • Oververhitting
 • Onderkoeling
 • Bevriezing
 • Giftige stoffen
 • Steken en beten

IV Verband- en hulpmiddelen

 • Verbandmiddelen
 • Hulpmiddelen

ehak2

Opleidingsvorm
De opleiding bestaat uit een deel theorie en veel praktijk. U ontvangt bij aanvang van de opleiding een lesboek. De opleiding duurt (afhankelijk van het aantal cursisten) 2 of 3 avonden.
De opleiding wordt afgesloten met een toets. Wanneer de toets succesvol is afgerond ontvangt u het geregistreerde certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Indien u in het bezit bent van een diploma Eerste Hulp komt de registratie Eerste Hulp aan Kinderen op het geldige diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis te staan. Alle houders van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Lidmaatschap/herhalingslessen
Door de opleiding te volgen wordt de cursist lid van de EHBO vereniging Doornspijk-Elburg. Het lid wordt ieder jaar uitgenodigd om een herhalingsles te volgen. De herhalingsles bestaat uit een kort theoretisch deel gevolgd door praktijk oefeningen. Tijdens de les is er gelegenheid ervaringen te delen.

Leslocatie en lestijden
De lessen worden gegeven in de Machine fabriek Elburg, Industriestraat 10 te Elburg.
De lestijden van de opleiding zijn van 19.00 tot 22.00 uur.
De lestijden van de herhalingsles zijn van 19.45 uur tot 22.00 uur.

Kosten en inschrijven
De kosten van de opleiding bedragen € 80,- inclusief les- en oefenmateriaal, bij het volgen van de opleiding voor zomer 2016 bedragen de kosten € 75,-  Eerste hulpverleners die de aantekening op hun diploma willen bijschrijven betalen € 70,- De kosten van een herhalingsles bedragen € 35,- Voor particulieren kan het interessant zijn om hun zorgverzekeraar te raadplegen, veel zorgverzekeraars vergoeden namelijk een aanzienlijk deel van de opleiding eerste hulp.
Klik hier voor het inschrijfformulier.

Docenten
De docenten van de EHBO vereniging Doornspijk-Elburg zijn opgeleid en gecertificeerd als docent eerste hulp volgens de eindtermen van Het Oranje Kruis. Daarnaast werken zij in de zorg-  of hulpverlening en hebben dus ervaring met acute situaties en reanimatie.

Links
> Opleidingsdata opleiding
> Herhalingsdata

Sterk in training en hulpverlening