Eerste hulp bij sportongevallen (EHBSO)

Inleiding
Het certificaat Eerste Hulp bij Sportongevallen is nuttig voor eerstehulpverleners die bij een sportvereniging actief zijn.

Algemene doelstellingen

 • kennis verkrijgen van de meest voorkomende sportletsels, hun oorzaken en gevolgen
 • de gevolgen van een sportletsel beperkt houden
 • eerste hulp verlenen aan sporters
 • inzicht verkrijgen in de wijze waarop sportletsels kunnen worden voorkómen (primaire, secundaire en tertiaire preventie)
 • op de hoogte zijn van (effectieve) blessurepreventieve maatregelen

Inhoud van de opleiding
De cursist kan:

 • de vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp toepassen
 • uitleggen waarom een sporter soms om een andere benadering van de eerstehulpverlener vraagt dan een niet-sporter
 • beoordelen of het naar zijn oordeel verantwoord is om door te sporten (herkennen van de sportmedische grens voor het wel of niet verantwoord doorsporten)
 • beoordelen of al dan niet met spoed professionele hulp moet worden ingeschakeld en deze op de juiste wijze (laten) alarmeren en zo nodig assisteren en begeleiden
 • verwoorden wat een sportletsel is, de belangrijkste oorzaken noemen en aangeven hoe het ontstaan van een sportletsel kan worden voorkómen (effectieve blessurepreventieve maatregelen)
 • aangeven of het naar zijn oordeel verantwoord is om verder te sporten en wat daarvan de mogelijke risico’s op korte en lange termijn kunnen zijn
 • de verschillen aangeven tussen acute en overbelastingsletsels
 • omschrijven welke persoons- en omgevingsgebonden factoren een rol kunnen spelen bij sportongevallen
 • uitleggen dat er een samenhang bestaat tussen letsel en tak van sport (verschil absolute aantallen en blessure-incidentie(risico)getallen)

Ook leren cursisten dar er per sport verschillende spelregels bestaan inzake het betreden van het speelveld en het verlenen van eerste hulp. Uiteraard is er ook aandacht voor bepaalde doelgroepen die een verschillende benadering vereisen, zoals verstandelijk gehandicapten, chronisch zieken en ouderen.
Er is veel aandacht voor letsels aan spieren, pezen, botten, gewrichten en het hoofd. Tevens letsel door koude en warmte.
Een gedeelte gaat over de organisatie van de eerste hulp bij sportevenementen

Opleidingsvorm
De opleiding bestaat uit een deel theorie en veel praktijk. U ontvangt bij aanvang van de opleiding een lesboek. De opleiding duurt 3 avonden, waarvan 1 avond reanimatie.
De opleiding wordt afgesloten met een toets. Wanneer de toets succesvol is afgerond ontvangt u het geregistreerde certificaat Eerste Hulp Bij Sportongevallen. Indien u in het bezit bent van een diploma Eerste Hulp komt de module op het geldige diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis te staan. Alle houders van een geldig certificaat Eerste Hulp Bij Sportongevallen zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Lidmaatschap/herhalingslessen
Door de opleiding te volgen wordt de cursist lid van de EHBO vereniging Doornspijk-Elburg. Het lid wordt ieder jaar uitgenodigd om een herhalingsles te volgen. De herhalingsles bestaat uit een kort theoretisch deel gevolgd door praktijk oefeningen. Tijdens de les is er gelegenheid ervaringen te delen.

Leslocatie en lestijden
De lessen worden gegeven in de Machine fabriek Elburg, Industriestraat 10 te Elburg.
De lestijden van de opleiding reanimatie zijn van 19.00 tot 22.00 uur, de lessen EHBSO duren van 19.45 tot 22.00 uur.
De lestijden van de herhalingsles zijn van 19.45 uur tot 22.00 uur.

Kosten en inschrijven
De kosten van de opleiding bedragen € 90,- inclusief les- en oefenmateriaal. Eerste hulpverleners die de aantekening op hun diploma willen bijschrijven betalen € 80,- De kosten van een herhalingsles bedragen € 35,- Voor particulieren kan het interessant zijn om hun zorgverzekeraar te raadplegen, veel zorgverzekeraars vergoeden namelijk een aanzienlijk deel van de opleiding eerste hulp.
Klik hier voor het inschrijfformulier

Links
> Opleidingsdata

Sterk in training en hulpverlening