Herhalingslessen eerste hulp

Na de opleiding eerste hulp (ook wel EHBO) is het noodzakelijk om herhalingslessen te volgen omdat juist dan het niveau van de eerste hulpverlener op peil blijft.

Inleiding
Wil een hulpverlener goede eerste hulp willen verlenen, is het noodzakelijk om bijgeschoold te worden. Die herhalingslessen biedt de EHBO vereniging Doornspijk-Elburg aan. Naast de verplichte onderdelen (zoals hieronder benoemd) bieden we graag iets extra’s aan. Dit doen we door:

 • Extra verdieping door thema-avonden met gastsprekers;
 • Extra verdieping door een theoretisch onderwerp uit te lichten tijdens de herhalingslessen;
 • Extra lessen voor evenementenhulpverleners;
 • Oefeningen op locatie.

herhehbo2

Inhoud van de herhalingslessen
Het Oranje Kruis heeft eindtermen opgesteld waaraan het diploma moet voldoen, deze staan hieronder. De eerste 6 punten worden jaarlijks herhaald, de overige punten iedere 2 jaar. De zogenaamde competentieonderdelen (de onderdelen die de eerste hulpverlener beheerst) worden jaarlijks verwerkt in het lesprogramma. De competentieonderdelen zijn:

 • De vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp;
 • Stoornissen in het bewustzijn;
 • Stoornissen van de ademhaling;
 • Stilstand van de bloedsomloop;
 • Ernstige uitwendige bloedingen;
 • Shock;
 • Uitwendige wonden;
 • Brandwonden;
 • Kneuzingen en verstuikingen;
 • Ontwrichting en botbreuken;
 • Oogletsels;
 • Vergiftiging;
 • Elektriciteitsongevallen;
 • Letsels door koude;
 • Letsels door warmte;
 • Vervoer over korte afstand;
 • Verband- en hulpmiddelen;
 • Het menselijk lichaam.

herhehbo3

Opleidingsvorm
De herhalingslessen bestaan uit een klein deel theorie en veel praktijk. Tijdens de lessen zijn er aanvullende lesmaterialen te koop. Tijdens de laatste les wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde LOTUS-slachtoffers zodat de cursisten optimaal kunnen oefenen.

herhehbo1

Leslocatie en lestijden
De lessen worden gegeven in de Machine fabriek Elburg, Industriestraat 10 te Elburg.
De lestijden van de opleiding zijn van 19.45 tot 22.00 uur.

Kosten
De kosten van de herhalingslessen bedragen € 42,50
Voor particulieren kan het interessant zijn om hun zorgverzekeraar te raadplegen, veel zorgverzekeraars vergoeden namelijk een aanzienlijk deel van de opleiding eerste hulp.

Docenten
De docenten van de EHBO vereniging Doornspijk-Elburg zijn opgeleid en gecertificeerd als instructeur eerste hulp volgens de eisen van Het Oranje Kruis.  Daarnaast werken zij in de zorg-  of hulpverlening en hebben dus ervaring met acute situaties en eerste hulpverlening.

Links
Het Oranje Kruis
> Herhalingsdata

Sterk in training en hulpverlening