Kinderreanimatie (PBLS)

De EHBO vereniging Doornspijk-Elburg biedt de opleiding PBLS (pediatric basic life support) en de daarbij behorende herhalingslessen aan.

Inleiding
Kinderreanimaties komen in Nederland niet veel voor. Als het voorkomt is het zaak om goed te handelen. In één avond leert u hoe u moet handelen in geval van nood.

pbls1

Inhoud van de opleiding

  • Benadering van een bewusteloos kind
  • Uitvoeren van borstcompressies en beademingen
  • Gebruik van een automatische externe defibrillator (AED)
  • Een bewusteloos kind dat ademt in stabiele zijligging plaatsen
  • Een kind dat stikt of dreigt te stikken, helpen

Opleidingsvorm
De opleiding bestaat uit een deel theorie en veel praktijk. Vooraf krijgt u het lesboek en voorbereidende vragen thuisgestuurd. Tijdens de opleiding krijgen de cursisten veel gelegenheid om te reanimeren, met en zonder AED. De docent geeft hierbij instructie en stuurt zonodig bij.

pbls2

Lidmaatschap/herhalingslessen
Door de opleiding te volgen wordt de cursist lid van de EHBO vereniging Doornspijk-Elburg. Het lid wordt ieder jaar uitgenodigd om een herhalingsles te volgen. De herhalingsles bestaat uit een kort theoretisch deel gevolgd door praktijk oefeningen. Tijdens de les is er gelegenheid ervaringen te delen.

Leslocatie en lestijden
De lessen worden gegeven in de Machine fabriek Elburg, Industriestraat 10 te Elburg. De lestijden van de opleiding zijn van 19.00 tot 22.00 uur. De lestijden van de herhalingsles zijn van 19.45 uur tot 22.00 uur.

Kosten
De kosten van de opleiding bedragen € 35,-
De kosten van een herhalingsles bedragen € 22,50
Voor particulieren kan het interessant zijn om hun zorgverzekeraar te raadplegen, veel zorgverzekeraars vergoeden namelijk een aanzienlijk deel van de opleiding eerste hulp.

Docenten
De docenten van de EHBO vereniging Doornspijk-Elburg zijn opgeleid en gecertificeerd als docent eerste hulp volgens de eindtermen van Het Oranje Kruis. Daarnaast werken zij in de zorg-  of hulpverlening en hebben dus ervaring met acute situaties en reanimatie.

Links
> Opleidingsdata opleiding

Sterk in training en hulpverlening