Bestuurswijziging

We hebben u eerder al geïnformeerd over de voorgenomen bestuurswijziging door het vertrek van Christian. Het bestuur heeft de secretariaatsfunctie in drieën opgedeeld, namelijk secretariaat, opleidingscoördinator en PR. We zijn blij u de volgende wijzigingen te kunnen doorgeven:

Bestuurslid Leonora Teunissen wordt in ieder geval tot de eerstvolgende ALV secretaris. Alle zaken, met uitzondering van opleidingen, kunnen bij haar neergelegd worden. Contactgegevens: Leonora Teunissen | Dr. Bruinsweg 14 | 8085 BV Doornspijk | 0525-661792 | info@ehbo-elburg.nl

 Mark Mulder, docent eerste hulp, wordt opleidingscoördinator. Alle vragen over opleidingen en herhalingslessen mogen bij hem worden gesteld. Contactgegevens: Mark Mulder | IJsvogel 8 | 8084 RH ’t Harde | 06-55178256 | opleidingen@ehbo-elburg.nl

De vacature voor de PR-groep is helaas nog steeds niet ingevuld. Daarom opnieuw een oproep: wie lijkt het leuk om zich bezig te houden met de website, Facebook en Twitter account van de vereniging en het maken van het verenigingsblad? Hiervoor verwachten we dat u berichten duidelijk kunt verwoorden in goed Nederlands. Interesse? Meld u aan bij Leonora.

Ledenvergadering in teken van afscheid nemen

De op maandag 11 april gehouden ledenvergadering is goed verlopen. Op de agenda stonden weinig punten die een discussie zouden kunnen oproepen, bijzonder was echter wel het vertrek van secretaris Christian van der Weele. Christian heeft besloten om na 7 jaar bestuurslid te zijn geweest (waarvan 6 als secretaris) te stoppen vanwege een andere baan als docent verpleegkunde met een bijbehorende studie. Dit maakt het voor hem onmogelijk aan te blijven als secretaris en reanimatie-instructeur. Aan het eind van de vergadering speechte voorzitter Gerrit Pompert en vertelde daarin wat over de eigenschappen van Christian en wat er zo al van de grond is gekomen tijdens zijn aantreden. Op zijn beurt memoreerde Christian aan enkele herinneringen die hij niets nel zal vergeten. Christian kreeg een pen met inscriptie en een bos bloemen.

20160412 (1)

20160412 (2) 20160412 (3)

Daarna werd de vergadering afgesloten en was er tijd voor een hapje en een drankje.

Gerrit Pompert vertelde tijdens de ALV dat het bestuur bij een bestuursvergadering heeft gesproken over de voortgang van de hulpverlening. Gerrit gaat een visie op evenementenhulpverlening schrijven. Dat wordt volgend jaar tijdens de ALV gepresenteerd, voordat Gerrit Pompert afscheid neemt als voorzitter.

Volgende week is er een bestuursvergadering en dan zal Christian definitief zijn taken overdragen. Aan wie is nog niet bekend, want tijdens de ledenvergadering was geen van de leden bereid het secretariaat op zich te nemen. Het bestuur staat dus nog voor een uitdaging… 20160412 (4)

Uitreiking EHBO diploma’s laatste officiële optreden voor wethouder

Donderdagavond 14 januari werden door wethouder Rien Boukema EHBO diploma’s uitgereikt bij de EHBO vereniging Doornspijk-Elburg. De geslaagden hadden het diploma eerste hulp of het diploma eerste hulp aan kinderen in november gehaald. Vanwege een herexamen en problemen met het leveren van de diploma’s was de uitreiking wat later dan gebruikelijk.

In totaal waren er 17 geslaagden. Niet iedereen kon aanwezig zijn, maar de uitreiking waarbij familieleden ook familieleden aanwezig waren, was desondanks toch feestelijk. Alle geslaagden kregen van de vereniging ook een zogenaamde slap-wrap reflecterende armband, zodat de hulpverleners ook in deze donkere maanden beter zichtbaar zijn als zij hulp moeten verlenen.

Wethouder Boukema neemt aanstaande dinsdag tijdens een receptie afscheid als wethouder. Boukema wordt eigenaar van Schateiland Zeumeren. Deze diploma-uitreiking was het laatste officiële optreden die hij heeft gedaan als wethouder. Als dank voor de uitreiking kreeg de wethouder uit handen van voorzitter Gerrit Pompert een fles wijn, waarvan de opbrengst ten goede komt voor onderzoek naar hersenziekte SCA1.

Bij voldoende aanmeldingen starten de verschillende EHBO- en reanimatieopleidingen binnenkort weer. 

20160115 (1)

20160115 (3)

20160115 (2)

Examen kinder EHBO prima verlopen

Dinsdagavond 24 november vond het examen eerste hulp aan kinderen (EHaK) plaats. Tien cursisten hebben in enkele avonden veel geleerd over letsels en ziekten bij baby’s en kinderen, reanimatie etc.
Aansluitend aan de laatste lesavond vond het examen plaats. Alle cursisten zijn geslaagd. Allen van harte gefeliciteerd!

20151125

De opleiding EHaK is verplicht voor gastouders, maar het is natuurlijk ook interessant en nuttig voor ouders, grootouders en anderen. Klik hier voor meer informatie over de opleiding (en herhalingslessen).

EHBO examen: 6 cursisten geslaagd

Woensdagavond 18 november was het een spannende avond, het was namelijk examen van de opleiding eerste hulp.
De groep bestond uit 7 cursisten van onze EHBO vereniging en 1 cursiste van een ander opleidingsinstituut. Met behulp van 2 LOTUS-slachtoffers kregen de cursisten door de examinatoren tal van casussen voorgespiegeld, zoals reanimatie, ernstige uitwendige bloeding met uiteindelijk een slachtoffer in shock en een open botbreuk door een schop tegen de kuit van een ‘voetballer’. Maar ook het verwijderen van een splinter, verstikking en koolmonoxidevergiftiging en diverse andere onderwerpen.

20151118-3
Verplicht (en belangrijk) onderdeel: de reanimatie
20151118-2
Open botbreuk aan het onderbeen. Het been krijgt steun en de open wond wordt later afgeplakt
20151118-1
Het verwijderen van een splinter: ook dat is EHBO
20151118-4
Spannend: de uitslag

 

Uiteindelijk bleek dat 2 cursisten nog niet aan de eindtermen voldeden, zij krijgen nog verdere bijscholing en doen op een later tijdstip elders examen.

We feliciteren uiteraard allen die geslaagd zijn en hun docent Mark Mulder. En voor de gezakten: zet ‘m op!

Presentatie door leden werkt verdiepend

Zo af en toe moet je eens iets anders proberen. Zo zijn we dit jaar gestart om de cursisten van de herhalingslessen EHBO zelf een onderwerp te laten presenteren. Twee weken geleden op de herhalingsles zijn cursisten van de eerste herhalingsgroep ingedeeld in groepjes. Per groepje is een onderwerp aangewezen die de cursisten zelfstandig moesten uitwerken en daarna presenteren. Tussen beide herhalingslessen hebben veel cursisten elkaar opgezocht en een presentatie te maken. De onderwerpen waren ernstige uitwendige bloedingen, shock, brandwonden, vergiftiging en elektriciteitsongevallen.
Maandagavond 26 oktober was het dan zover: de presentaties mochten worden gegeven. Veel cursisten waren toch wel gespannen, want het is ook niet niks om te presenteren voor 20 toehoorders.
Het niveau van de presentaties was goed en door de vragen van de toehoorders was het een duidelijk geheel.20151026 (1)

Voor de één hoeft dit volgend jaar niet meer, de ander zegt dat het heel leuk is. Feit is dat door deze manier van lesvoorbereiding en presentatie, die onderwerpen er goed in zitten en dat was de bedoeling.

Wat deze avond betreft voor de docenten: geslaagde proef! 20151026 (2) 20151026 (3)

EHBO training voor bergwandelaars

Een groep vrienden uit Nunspeet gaat binnenkort naar de bergen om daar een huttentocht te doen. In een gebied waar, in geval van nood, hulpverleners moeilijk komen, is het van groot belang om enige kennis van eerste hulp te hebben. Daarom zijn de Nunspeetse vrienden zaterdagmorgen opgeleid in de eerste levensreddende handelingen, verstuiking, botbeuken, vervoer van een slachtoffer, onderkoeling etc. Over anderhalve week krijgt de groep een nog een reanimatieopleiding en daarna kunnen ze veilig op huttentocht.

20150829 (1) 20150829 (2)

Gezellige barbecue voor aftrap nieuw seizoen

De vakanties zijn voor de meeste leden voorbij en het ‘gewone’ leven is weer begonnen. Daarmee gaan ook de opleidingen en herhalingslessen van start. Evenals vorig jaar zijn we het seizoen begonnen met een barbecue op vrijdag waarbij alle leden met partner welkom waren. Ondanks dat er een kleine opkomst was, was de sfeer prima.
De eerste les is de volgende morgen al gegeven, de andere 60 lesactiviteiten worden tot juni 2016 gegeven.
Het voelt goed om weer te beginnen en alle docenten hebben er weer zin in!

20150828 (1) 20150828 (2)

Doornspijk weer 20 jeugd EHBO’ers rijker

In de achterliggende maanden heeft Leonora Teunissen samen met de groepsleerkracht van de Ds Baxschool de lessen jeugd eerste hulp A weer gegeven. Ze hebben veel geleerd. Onder andere doordat Peter van den Bos van LOTUS-kring De Schelp een keer is geweest en allerlei verwondingen grimeerde en slachtoffer speelde. Zo had Peter ‘echte’ blaren op zijn hand. Iedereen was onder de indruk. En wat moet je dan doen? Het werd nog echter toen het slachtoffer flauw viel! Alle jongens vielen toen ook flauw, maar even later voerden ze perfect de stabiele zijligging uit. Dat was erg leerzaam. Peter heeft de cursisten natuurlijk ook laten zien hoe de verwondingen worden gegrimeerd. Het was een geslaagde les!

20150708 (2)20150708 (1) 

Het bleef niet bij een LOTUS-slachtoffer, de kinderen wilden ook wel eens in een ambulance kijken. Dat werd geregeld en opeens stond er een ambulance op het schoolplein. Dat was even schrikken, maar niet voor de kinderen van groep 8, zij wisten natuurlijk dat de ambulance zou komen. Wat de realiteit is bij de ambulancedienst, beseften zij al snel: het duurde niet lang of ze werden opgeroepen voor een spoedrit. Weg ambulance. Ze zijn amper tien minuten op school geweest, net genoeg om een aantal foto’s te maken van de ambulance, de medewerkers en de benodigde apparatuur.

20150708 (4)

20150708 (3)

Na al de leerzame lessen kwam dan de bekwaamheidsproef: het examen. Onder leiding van Rein Schurer, voormalig docent bij de EHBO Doornspijk-Elburg, mochten de leerlingen laten zien wat ze geleerd en onthouden hadden. Ze legden verbanden aan, deden de Rautekgreep, belden 112 en legden hun slachtoffer in de stabiele zijligging. Het was goed te merken dat de leerlingen hun theorie-examen al gehaald hadden.
Ook zijn ze druk geweest met kleine verwondingen waar leerlingen logische wijs vaker mee in aanraking komen zoals: pleisters plakken, bloedneus behandelen of slachtoffers met een wespensteek zo goed mogelijk te behandelen. Vooral het Aspivenin-pompje was door sommige leerlingen eg geliefd, dat ze het graag twee keer deden!
Aan het eind van de ochtend waren alle 20 leerlingen geslaagd.

20150708 (5) 20150708 (6)

Het was een gezellige, enthousiaste groep die het diploma verdiend heeft. Het moet toch fijn zijn om anderen te kunnen helpen, of deskundige hulp in te kunnen roepen, als dat nodig is. Daarvoor hebben we de leerlingen graag deze opleiding Jeugd Eerste Hulp-A geleerd! 20150708 (8)

Wordt er op uw school al jeugd EHBO lessen gegeven? Wij kunnen u hiermee helpen, informeer er naar bij de coördinator jeugd eerste hulp, Leonora Teunissen.

 

Sterk in training en hulpverlening