Reanimatie (BLS/AED)

De meest gevolgde opleiding die de EHBO vereniging Doornspijk-Elburg aanbiedt is de opleiding BLS/AED: reanimatie met AED.

Inleiding
Elk jaar krijgen in Nederland 15.000 mensen een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis, zo’n 300 per week.
Het uitvoeren van reanimatie vóór aankomst van de ambulance is voor de slachtoffers van levensbelang. Indien de AED wordt ingezet stijgen de overlevingskansen tot meer dan 60%. Uiteindelijk overleeft gemiddeld genomen ongeveer 25% van de slachtoffers een reanimatie. Dit percentage is stijgende, mede door de opkomst van AED’s en reanimatieoproepnetwerken, zoals Hartveilig wonen.

ehbo4

Inhoud van de opleiding

  • Bewustzijnscontrole
  • Hulp inroepen
  • Uitvoeren van hartmassage en beademing (reanimeren)
  • Het veilig en verantwoord gebruiken van een AED
  • Vrijhouden van de ademweg bij een bewusteloos slachtoffer waarbij nog wel ademhaling is (kinlift en stabiele zijligging)
  • Hoe te handelen bij verslikking en verstikking

reanimatie

Opleidingsvorm
De opleiding bestaat uit een deel theorie en veel praktijk. Vooraf krijgt u het lesboek en voorbereidende vragen thuisgestuurd.
Tijdens de opleiding krijgen de cursisten veel gelegenheid om te reanimeren, met en zonder AED. De docent geeft hierbij instructie en stuurt zonodig bij.
Omdat er cursisten zijn die een reanimatie hebben meegemaakt is er tijdens de opleiding alle gelegenheid om die ervaring te delen met docent en medecursisten.

Docenten
De docenten van de EHBO vereniging Doornspijk-Elburg zijn opgeleid en gecertificeerd als reanimatie-instructeur door de European Recusitation Council (ERC). Daarnaast werken zij in de zorg-  of hulpverlening en hebben dus ervaring met acute situaties en reanimatie.

Lidmaatschap/herhalingslessen
Door de opleiding te volgen wordt de cursist lid van de EHBO vereniging Doornspijk-Elburg. Het lid wordt ieder jaar uitgenodigd om een herhalingsles te volgen. De herhalingsles bestaat uit een kort theoretisch deel gevolgd door praktijk oefeningen. Tijdens de les is er gelegenheid ervaringen te delen.

Leslocatie en lestijden
De lessen worden gegeven in de Machine fabriek Elburg, Industriestraat 10 te Elburg.
De lestijden van de opleiding zijn van 19.00 tot 22.30 uur.
De lestijden van de herhalingsles zijn van 19.45 uur tot 22.00 uur.
Het maximum aantal deelnemers bij de opleiding is 6 tot 8.

Kosten en inschrijven
De kosten van de opleiding bedragen € 32,50, bij het volgen van de opleiding voor zomer 2016 bedragen de kosten € 27,50   De kosten van een herhalingsles bedragen € 20,-
Voor particulieren kan het interessant zijn om hun zorgverzekeraar te raadplegen, veel zorgverzekeraars vergoeden namelijk een aanzienlijk deel van de opleiding eerste hulp.
Klik hier voor het inschrijfformulier.

Achtergrond
De EHBO vereniging Doornspijk-Elburg is officieel Reanimatiepartner van de Hartstichting. Het doel van de Hartstichting is een laagdrempelige en kwalitatief goede bijdrage te leveren aan de overlevingskansen na een circulatiestilstand.
Enkele gestelde doelen zijn dat de Reanimatiepartner geen winstoogmerk heeft, alle activiteiten betrekking hebben op het verspreiden van reanimatie en AED kennis en vaardigheden en dat de activiteiten bedoeld zijn voor alle inwoners van een gemeente. Hoofddoelstelling is dat de overlevingskansen na een reanimatie worden verhoogd van 10% naar 25%. Subdoelstellingen zijn ondermeer dat 50% van de Nederlanders een reanimatie/AED opleiding heeft gevolgd en dat 75% van de reanimisten beschikt over recente kennis en vaardigheden.

Links
>
Hartveilig wonen
> Opleidingsdata

Sterk in training en hulpverlening